چارت آموزشی دوره ی موسیقی کودک در آموزشگاه موسیقی آذرنگ:


در این دوره ی آموزشی، قصد، فقط نواختنِ چند قطعه با بلز و فلوت نمی باشد، بلکه با هدفی وسیع تر این دوره سپری خواهد شد که شامل چند ترم آموزشی می باشد:

الف) نخستین ترم تحت عنوان بازی موسیقی است که هدف آشنایی کودکان با رنگ ها، صداها، الفبای موسیقی، بازی های ریتمیک و همچنین تمرین هایی برای تقویت حافظه ی کودکان می باشد.

ب) در ترم های بعد از بازی موسیقی، سلفژ و نت خوانی و نت نویسی( در حد آشنایی چشم کودکان با جای نت ها روی پنج خط) شروع خواهد شد.
همچنین بلز نوازی و در ادامه ی آن آموزش فلوت ریکوردر نیز در این ترم ها آغاز خواهد شد.

ج) در ترم پایانی( بعد از بلز نوازی و فلوت نوازی)، کلاس های تنبک نوازی زیر نظر مدرس تنبک شروع خواهد شد که طول ترم آن بستگی به سطح هنرآموز خواهد داشت. (برای اشنایی کودکان با ریتم های ساده).
موسیقی کودک (ارف)- آموزشگاه موسیقی آذرنگ
همچنین در دوره های بالاتر گروه نوازی هنرآموزانِ ارف با هنرآموزانِ سازهای تخصصی صورت خواهد گرفت که کودکان، گروه نوازی و هماهنگ شدن با سازهای دیگر را یاد خواهند گرفت و همچنین بطور غیر مستقیم با سازهای مختلف اشنا خواهند شد که در انتخاب ساز اصلی، کمکِ شایانی به کودکان خواهد کرد.

امید داریم با این پکیج آموزشی، تعریف و حتی انتظارمان از کلاس موسیقی کودک فراتر برود و تمرکزمان فقط به اندازه ی نواختن چند قطعه با بلز و فلوت نباشد، بلکه کودکانِ عزیزمان را باسوادتر و آگاه تر به سمت ساز تخصصی سوق دهیم.

لینک های مرتبط

موسیقی کودک (ارف) چیست؟
در حال بارگذاری ...