کلاس های روز یکشنبه، مورخ 1394/08/17 استاد فرشید خلیلی فر تعطیل می باشد

کلاس های سنتور استاد خلیلی فر امروز مورخ 17 آبان تشکیل نمی گردد. جلسه جبرانی نیز به اطلاع خواهد رسید.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی