کلاس های روز سه شنبه، مورخ 1396/09/07 استاد وحید عبدی تعطیل می باشد

با سلام کلاس های استاد وحید عبدی امروز مورخ 7 آذر ماه 1396 برگزار نخواهد شد. جلسه جبرانی به هنرجویان عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.


آموزشگاه موسیقی آذرنگ
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی