اطلاعیه مربوط به برگزاری کلاس های روز شنبه 27 آبان الی دوشنبه 29 آبان

به اطلاع هنرجویان گرامی می رساند روز شنبه مورخ 27 آبان 1396 آموزشگاه باز می باشد
کلاس های دف و تمبک استاد البرز خانی از روز شنبه مورخ 27 آبان تا روز دوشنبه مورخ 29 آبان برگزار نخواهد شد، تاریخ برگزاری جلسات جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.
- کلاس های استاد محمدرضا شکری روز دوشنبه مورخ 29 آبان برگزار نخواهد شد.
- كلاس های خانم شهرستانی روز شنبه مورخ ٢٧ آبان برگزار نخواهد شد. تاریخ جلسه جبرانی روز دوشنبه ٢٩ آبان خواهد بود.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی