فهرست نامزدهای جایزه گرمی 2016 اعلام شد

تیلور سوئیفت، کندریک لمر و ویکند در صدر کاندیداها
موسیقی ما - تیلور سوئیفت، ویکند و کنریک لمر هر کدام با هفت نامزدی در صدر نامزدهای گرمی 2016 قرار دارند. آلیشیا کیز، برنده پیشینِ جایزه گرمی در اخبار سی‌بی‌اس روز هفتم دسامبر نام نامزدهای چهار رشته اصلی گرمی را پیش از آنکه لیست متشر شود اعلام کرد و البته چند دقیقه بعد سایت جایزه گرمی نامزدهای این جایزه را در 82 بخش منتشر کرد...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی