حال استاد عبدالوهاب شهیدی خوب است

در گفت‌وگوی یکی از بستگان این هنرمند پیش‌کسوت با «موسیقی ما» عنوان شد
موسیقی ما - عبدالوهاب شهیدی که 28 تیرماه به دلیل تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود، اوضاع جسمانی خوبی دارد و به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. یکی از اقوام این هنرمند پیشکسوت دربارۀ جدیدترین اوضاع جسمانی عبدالوهاب شهیدی به خبرنگار سایت «موسیقی ما» گفت: «حال استاد هم‌اکنون خوب است و در بخش بستری شده‌اند. مشکل ایشان رفع شده و به زودی از بیمارستان مرخص خواهند شد.»
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی