سندهای معماری و موسیقی در مراحل نهایی هستند

از سوی رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد؛
موسیقی ما - جلسه­ی کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح پیش­نویس سند معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی برگزار شد. «محمدحسین ایمانی خوشخو» - رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی-  با اشاره به ضرورت تهیه سند یا راه­حلی برای معماری و شهرسازی گفت: «متاسفانه در معماری و شهرسازی ما آشفتگی و نابسامانی وجود دارد، در این سال­ها بخش مهمی از داشته­های معماری ما از بین رفته و سند معماری و شهرسازی برای نظم و سامان دادن به این آشفتگی، و هماهنگی نهادها و دستگاههای مسوول تهیه شده است.»
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی