فرهنگ شریف از سی.سی.یو به بخش منتقل شد

روزهای سختِ بیماری بعد از روزهای سختِ خانه‌نشینیِ ناخواسته؛
موسیقی ما - دیروز از بخش «سی.سی.یو» مرخص شد؛ بعد از دو هفتۀ سختی که در بیمارستان داشت و بخشی از آن را نیز در «آی.سی.یو» گذرانده بود. حالا وضعیت آرام است و رضایت‌بخش؛ هر چند هنوز زمانِ مشخصی برای ترخیصش اعلام نشده است. خالق آثار ماندگار موسیقی ایران که در کارنامه هنری‌اش کار با خوانندگانی چون محمدرضا شجریان، گلپا، ایرج، تاج اصفهانی، غلامحسین بنان، محمود محمودی خوانساری، حسام الدین سراج و علیرضا افتخاری را دارد، روزهای سختی می‌گذراند؛ مثلِ خیلی از هنرمندانِ بیمار دیگر. این روزهایش اما هر چه سخت باشد، از آن روزهای عزلت و خانه‌نشینی و ممنوعیت از فعالیتِ ابلاغ نشده، سخت‌تر نیست...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی