استادی که همیشه شک داشت

نگاهی به زندگی استاد «مصطفی کمال پورتراب» به بهانه درگذشت این هنرمند فقید؛
موسیقی ما - «شک کنید… تا می‌توانید شک کنید. البته در شک نمانید و برای هر یک از شک‌هایتان در مسیر رسیدن به یقین حرکت کنید. من هنوز هم شک می‌کنم، حتی بر سر تلفظ درست یک لغت. بعد سراغ فرهنگ لغت‌ها می‌روم و درست آن واژه را پیدا می‌کنم.» اینها را «مصطفی کمال پورتراب» -استاد موسیقی ایران و نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی- گفته که صبح امروز دار فانی را وداع گفت. او استاد بسیاری از اهالی موسیقی بود. کسی که به قول خودش 70 سال معلم ماند و علاوه بر تمام فعالیت‌‌هایی که در حوزه آهنگسازی و نوازندگی انجام داد، چندین نسل را تربیت کرد که نام‌های بزرگی در میانشان دیده می‌شد. او 92 ساله بود که درگذشت؛ در حالی که خود از هنرجویان هنرستان عالی موسیقی بود و استادِ کسانی چون علی رهبری، لوریس چکناواریان، حسین علیزاده، شهرداد روحانی و بسیاری دیگر...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی