مسعود شعاری در فستیوال موسیقی گراتس به اجرای برنامه می‌پردازد

اجرا در تهران و شهرستان‌ها
مسعود شعاری: در این برنامه المان‌های موسیقی کشورمان را با ترکیبی از فرهنگ‌های موسیقی شرقی اجرا خواهیم کرد

موسیقی ما - «مسعود شعاری» - آهنگساز و نوازنده‌ی برحسته‌ی سه‌تار- سی‌ام آپریل (یازدهم اردیبهشت ماه) در فستیوال موسیقی ملل گراتس اتریش پروژه ی «آن‌سوی سخن» را با همراهی «سینا شعاری» و «درشن آنند» همراهی می‌کنند...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی