فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد شد

با حکم علی جنتی
+ متن حکم وزیر ارشاد برای طالبی

موسیقی ما – سرپرست کنونی دفتر موسیقی وزارت ارشاد با حکم علی جنتی (وزیر ارشاد) به عنوان مدیر کل این مرکز انتخاب شد. به گزارش «موسیقی ما»، صبح امروز علی جنتی (وزیر ارشاد) در حکمی فرزاد طالبی را بهعنوان مدیر کل دفتر موسیقی معرفی کرد تا پس از فشارهای رسانه ای در ماه های کذشته مبنی بر اتمام دوران قانونی سرپرستی این مرکز و شائبه غیرقانونی بودن حضور طالبی در دفتر موسیقی، بالاخره سرنوشت این مرکز در نخستین روز کاری سال مشخص شود.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی