کنسرت گروه برف در شب برفی زمستان برگزار شد

با سرپرستی و تکنوازی پیانوی «محمدرضا امیرقاسمی» و آواز «علی امیرقاسمی»
موسیقی ما - کنسرت گروه موسیقی برف در شبی زمستانی در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد. گروه موسیقی برف با سرپرستی و تکنوازی پیانوی «محمدرضا امیرقاسمی» و آواز «علی امیرقاسمی» به همراهی سحاب تربتی (تمبک ) و روزبه زرعی (سازهای کوبه‌ای)  قطعات گوناگونی از موسیقی ملی ایران را اجرا کردند. بخش اول کنسرت با قطعه‌ای کوتاه در چهارگاه از استاد تجویدی آغاز و با قطعه‌ی «فانتزی ژیلا» استاد جواد معروفی ادامه پیدا کرد، قطعات آوازی بخش اول از آثار استادان تجویدی و خرم در آوازهای دشتی و ابوعطا...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی