وجه تمایز؛ روایت موسیقایی

نگاهی به آلبوم «پروجریا؛ عقب‌گرد به جلو» اثر گروه «بیواره»
موسیقی ما - رسیدن به فرم از راه روایت، حلقه مفقوده‌ای که همچنان مورد بی‌توجهی اهالی موسیقی قرار می‌گیرد، حالا و در وضعیت اکنونی موسیقی می‌تواند در شکل و شمایلی دیگر به شنونده‌های موسیقی در ایران رخ نشان دهد. موسیقی نواحی گوشه‌گوشه ایران سرشار است از روایت‌هایی که با ساز همراه می‌شوند و مسیر خودشان را از دل تاریخ تا زمان حاضر باز کرده‌اند اما پرسش و چالش اصلی این است که روایت در موسیقی جدید فارغ از معنای تاریخی موسیقی مدرن، چگونه می‌تواند موسیقی را به فرم رهنمون کند...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی