از اجرای حرفه‌ای همایون تا بیات ترک برای مخاطبانی با رفتاری حرفه‌ای

دومین شب از جشنواره موسیقی کلاسیک برگزار شد
موسیقی ما - دومین شب از جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با اجرای بخش های مختلف به پایان رسید و اجرایی که مانند نخستین شب با سالنی مملو از جمعیت رو به رو بود و دوستداران این موسیقی و همچنین مهمانانی ویژه را به سالن اجرای این برنامه‌ها کشانده بود؛ حضور پررنگ مخاطبان و همچنین رفتار حرفه‌ای آنها در سالن اجرا به‌عنوان مخاطبان یک موسیقی جدی و هنری از نکات مهم این شب بود...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی