بغض و اشک در آخرین برنامه پاییزی هزارصدا

برنامه هزارصدا بعد از دوماه وقفه با داوری سراج، عبدی و علا از سرگرفته شد
+ عکسهای «سارا عبداللهی» از این برنامه

موسیقی ما - اولین برنامه بخش دوم هزارصدای اصیل ایرانی در پاییز و زمستان در عصر روز 19 آذماه برگزار و گروه ارمغان مهر به عنوان گروه برگزیده به دور بعد راه یافت تا یکی از چهار گروهی باشد که به نیمه نهایی این مسابقه راه می یابد. دراین برنامه که داوری آن به عهده حسام الدین سراج، بهزاد عبدی و افشین علا بود، سه گروه با هم رقابت کردند و به تحلیل و نقد داوران گوش فرا دادند...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی