هوشنگ کامکار: در صورتِ‌ دعوت مجدد جشنوارۀ فجر، دستمزد کامکارها چندبرابر خواهد بود

یادداشت سرپرست گروه «کامکارها» درباره جشنواره موسیقی فجر؛
موسیقی ما - با وجود آن‌که چند ماهی به جشنوارۀ موسیقی فجر باقی مانده و هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده، گویا حاشیه‌های جشنوارۀ سال گذشته همچنان ادامه دارد و هر از چندگاهی گزارش‌هایی در جشنواره‌های سال گذشته نوشته می‌شود و مسألۀ دستمزد گروه‌ها همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسایلی است که برخی رسانه‌ها دربارۀ آن سخن می‌‌‌گویند. در این میان «هوشنگ کامکار» -آهنگساز برجستۀ ایرانی و سرپرستِ گروه موسیقی کامکارها- در یادداشتی که در اختیار «موسیقی ما» قرار داده، در این باره توضیحاتی ارائه داده که در ادامه می‌آید...
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی