بابک جعفری

بابک جعفری

مدرس تار و سه تار
مدرس آهنگ سازی با نرم افزار ، تئوری موسیقی ، هارمونی ، کنترپوان( آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسیقی)

بابک جعفری
روز های حضور

دوشنبه

پیشینه هنری

کارشناس ارشد رشته موسیقی از دانشگاه تهران
سوابق هنری: همکاری با ارکستر های نوای مهر...بسته نگار...ارکستر ملی اصفهان...مهراس و ....
سرپرستی گروه همسرایان و ارکستر دانشکده هنر در سمت آهنگساز و تنظیم کننده
بهره گیری از اساتید کیوان ساکت دکتر فرید عمران محمد سریر محمدرضا تفضلی و......

در حال بارگذاری ...