محمد شعبانی

محمد شعبانی

مدرس پرکاشن ( کونگا ، کاخن ، جیمبی ، بانگو ، تیمبائو )

محمد شعبانی محمد شعبانی محمد شعبانی
روز های حضور

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

پیشینه هنری


در ویدیو زیر با استاد محمد شعبانی بیشتر آشنا شوید.
در حال بارگذاری ...