کلاس درامز

کلاس درامز

چهارشنبه
کلاس پرکاشن

کلاس پرکاشن

یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه
استاد محمد شعبانی

یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه

کلاس عود

کلاس عود

شنبه
کلاس دف

کلاس دف

یک شنبه و دوشنبه
استاد البرز خانی

یک شنبه و دوشنبه

کلاس تنبک

کلاس تنبک

یک شنبه و دوشنبه
استاد البرز خانی

یک شنبه و دوشنبه

کلاس پیانو کودکان

کلاس پیانو کودکان

سه شنبه و چهارشنبه
استاد فرنوش باقری

سه شنبه و چهارشنبه

کلاس سنتور

کلاس سنتور

چهارشنبه
کلاس تئوری موسیقی

کلاس تئوری موسیقی

دوشنبه
کلاس ارگ

کلاس ارگ

سه شنبه
کلاس هارمونیکا

کلاس هارمونیکا

شنبه
کلاس گیتار

کلاس گیتار

چهارشنبه
کلاس گیتار کلاسیک

کلاس گیتار کلاسیک

سه شنبه
کلاس گیتار فلامنکو

کلاس گیتار فلامنکو

شنبه
کلاس گیتار الکتریک

کلاس گیتار الکتریک

چهارشنبه
کلاس گیتار بیس

کلاس گیتار بیس

چهارشنبه
کلاس موسیقی کودک (ارف)

کلاس موسیقی کودک (ارف)

شنبه، یک شنبه و پنج شنبه
استاد گلناز رفیعی

شنبه

استاد علی سیل سپور

یک شنبه و پنج شنبه

کلاس تار

کلاس تار

شنبه و دوشنبه
کلاس سه تار

کلاس سه تار

شنبه و دوشنبه
کلاس ویولن

کلاس ویولن

یک شنبه، دوشنبه و پنج شنبه
استاد محمدرضا شکری

یک شنبه و دوشنبه

استاد علی سیل سپور

یک شنبه و پنج شنبه

کلاس آواز پاپ

کلاس آواز پاپ

یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه
استاد محمدرضا شکری

یک شنبه و دوشنبه

استاد وحید عبدی

سه شنبه

استاد حامد پاسدار

پنج شنبه

کلاس گیتار پاپ

کلاس گیتار پاپ

یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه
استاد محمدرضا شکری

یک شنبه و دوشنبه

استاد وحید عبدی

سه شنبه

استاد حامد پاسدار

پنج شنبه

کلاس پیانو

کلاس پیانو

یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
در حال بارگذاری ...